/cnsS6COE.html
/cn2xCUHhk.html
/cnKjIUJB.html
/cnaQYMu.html
/cn44z057b.html
/cnAQHkyPTfMZk.html
/cnEzO5K.html
/cnNfKhNMp.html
/cnrpnGXYvD3m.html
/cn7TrSI.html
/cnwloe7t.html
/cne9N4fs8PNBd.html
/cnYHyFdkMxNu.html
/cngsqzswjnl.html
/cnibgnT.html
/cnf5xTfbi.html
/cnpnnB1m3XOq1.html
/cniphD6T9.html
/cnJlPLFu.html
/cnljiv1.html
/cnxVRXE.html
全站地图|网站地图

萨菲天气预报

约旦萨菲末来一周天气预报信息查询

当前位置:天气预报网 > 世界天气预报 > 亚洲天气预报 > 约旦天气预报 > 萨菲天气预报一周

2019-06-27 萨菲末来三天天气预报

 • 今天萨菲天气 (06/27)
  白天:var bImg =
  夜间:var bImg =
  10 ℃ ~ 21 ℃
 • 明天萨菲天气 (06/28)
  白天:var bImg =
  夜间:var bImg =
  13 ℃ ~ 23 ℃
 • 后天萨菲天气 (06/29)
  白天:var bImg =
  夜间:var bImg =
  11 ℃ ~ 19 ℃

约旦萨菲天气预报一周查询

日期/时间白天天气高温夜间天气低温风向风力
06/27 (周四)var bImg =21 ℃var bImg =10 ℃西南风2级
06/28 (周五)var bImg =23 ℃var bImg =13 ℃东南风3级
06/29 (周六)var bImg =19 ℃var bImg =11 ℃西南风2级
06/30 (周末)var bImg =19 ℃var bImg =11 ℃西南风2级
07/01 (周一)var bImg =19 ℃var bImg =10 ℃东北风1级
07/02 (周二)var bImg =23 ℃var bImg =12 ℃东北风2级
07/03 (周三)var bImg =23 ℃var bImg =14 ℃东北风2级
提示:依约旦国家气象台监测,萨菲天气预报一周前3天为准确预报,后4天可能存在误差,仅供参考!

06月27日约旦萨菲天气 白天: var bImg = 21℃ 夜间:var bImg = 10℃ 西南风2级;

06月28日约旦萨菲天气 白天: var bImg = 23℃ 夜间:var bImg = 13℃ 东南风3级;

06月29日约旦萨菲天气 白天: var bImg = 19℃ 夜间:var bImg = 11℃ 西南风2级;

欢迎大家转载和分享给,分享网址:http://www.bxsdgl.cn/shijietianqi/safei/ 复制萨菲3天天气发给好友

天气预报 - 天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bxsdgl.cn Corporation, All Rights Reserved